სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

გაცემული გრანტების რეესტრი

გაცემული დაფინანსების მოცულობა:

დაფინანსებული სოციალური საწარმო:

N

წელი

ორგანიზაცია

სოციალური
საწარმო

დონორი

დაფინანსება

მეტი

72 2023

ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების კავშირი"

MHF

ბაზისბანკი

5000

სრულად
71 2023

შპს ტენე

ტენე

EU-DGNEAR Actio

112,200

სრულად
70 2023

შპს ჩემპი

ჩემპი

EU-DGNEAR Actio

115,000

სრულად
69 2023

შპს სოციალური საწარმო "ბაბალე"

ბაბალე

EU-DGNEAR Actio

112,161

სრულად
68 2023

შპს "ისტორიალი"

ისტორიალი

EU-DGNEAR Actio

107,904

სრულად
67 2023

ა(ა)იპ მთისა-მთის განვითარებისთვის

რაშოვდა

EU -DGNEAR

45,000

სრულად
66 2023

ა(ა)იპ ულევი კერამიკა

 ულევი კერამიკა

EU -DGNEAR

45,000

სრულად
65 2023

ა(ა)იპ ცხოველთა თავშესაფარი ფეთიზი

ამიგატო/Amigato

EU -DGNEAR

45,000

სრულად
64 2023

ა(ა)იპ საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი - თანადგომა

დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი „თანადგომა“

EU

38,000

სრულად
63 2023

ა(ა)იპ ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევის ცენტრი

ლიმენა

EU

38,000

სრულად
62 2023

ა(ა)იპ კახეთის მედია ცენტრი

შემოქმედებითი ტურები

EU, BfW

39,000

სრულად
61 2023

ა(ა)იპ ხელოვნების სტუდია ,,ფანტასმაგორია“

სტოპ-მოუშენ  სტუდია ფანტასმაგორია

EU, BfW

39,000

სრულად
60 2023

ა(ა)იპ შვლის ნუკრის ნახტომი

რმის ნახტომი

EU, BfW

39,000

სრულად
59 2023

ა(ა)იპ ვი2თექ ჯორჯია

ტექგოგო EU, BfW

39,000

სრულად
58 2022 ა(ა)იპ ღია სივრცე-სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა და განვითარება ღია სივრცე (არჩივი) EU

38,000

სრულად
57 2022 ა(ა)იპ   სტემ სფეის სტემ სფეის EU

38,000

სრულად
56 2022 ა(ა)იპ კომლი თემი კომლი EU

38,000

სრულად
55 2022 ა(ა)იპ ლატლიიშდ ლატლიიშდ   EU

38,000

სრულად
54 2022 ა(ა)იპ რინგოვეტი რინგოვეტი EU

38,000

სრულად
53 2022 პროფესიო-პიროვნული და პროფესიული განვითარებისთვის პროფესიო EU

38,800

სრულად
52 2022 შპს ჩემპი
ჩემპი
EU

23,717

სრულად
51 2022 ა(ა)იპ ახალი შესაძლებლობები კაფუნე EU

19,998

სრულად
50 2022 ა(ა)იპ ფონდი აფხაზინტერკონტი აგამა EU

21,845

სრულად
49 2022 ა(ა)იპ ქველი საქმე რედო EU

41,481

სრულად
48 2022 ა(ა)იპ თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი ორბის ბუდე EU, BfW

49,000

სრულად
47 2021 ა(ა)იპ სათემო განვითარების ცენტრი აისი კაფე აისი (თანავე) EU, BfW 49,000 სრულად
46 2021 ა(ა)იპ „საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია“ ეთნოდიზაინი EU, BfW 28,555.16 სრულად
45 2021 ა(ა)იპ „პოტერია“ პოტერია EU, BfW

28,701.6

სრულად
44 2021 შპს „კოდალა-სოციალური საწარმო“ კოდალა EU, BfW

29,147.4

სრულად
43 2021 ა(ა)იპ ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება ლურჯი ალავერდი EU, BfW

49,000

სრულად
42 2021 ა(ა)იპ საქველმოქმედო კავშირი თემი თემი BfW 8,925 სრულად
41 2021 (შპს) ბებიას ბებიას BfW 12,500 სრულად
40 2020 (შპს) სოციალური საწარმო ბაბალე ბაბალე BfW

18,000

სრულად
39 2019 ა(ა)იპ ახალი შესაძლებლობები კაფუნე ASB; EU 44,718 სრულად  
38 2019 ა(ა)იპ ქველი საქმე რედო ASB; EU 40,815 სრულად
37 2019 ა(ა)იპ ჯგუფი სოციალური ცვლილებებისთვის ფრილანსერი ASB; EU 44,400 სრულად
36 2018 საქართველოს კარიტასი თლილი ASB; EU 43,519 სრულად
35 2018 ა(ა)იპ მრავალეროვანი საქართველო კიბორჩხალების ფერმა #1 ASB; EU 42,840 სრულად
34 2018 ა(ა)იპ კასპის შშმ პირთა კავშირი წნული ASB; EU 44,908 სრულად
33 2018 ა(ა)იპ პოტერია პოტერია ASB; EU 40,670 სრულად
32 2018 ა(აი)პ არბო ჯგუფი არბო ASB; EU 42,624 სრულად
31 2018 ა(ა)იპ განათლების და განვითარების ცენტრი თოლისკური აგროჰობი EU; BfW 24,400 სრულად
30 2018 ა(ა)იპ ირის ჯგუფი მრავალფეროვნების რეზიდენცია EU; BfW 22,400 სრულად
29 2018 ა(ა)იპ თემთა სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია „იმერეთი“ დამი EU; BfW 21,535 სრულად
28 2017 ააიპ „ხევსურეთი და თემი“ ჩირდილი EU; BfW 23,793 სრულად
27 2017 ა(ა)იპ ,,ადამიანი მოქმედებაში’’ PIA EU; BfW 19,925 სრულად
26 2017 ა(ა)იპ გურიის აგრობიზნესცენტრი

აგრო
ბიზნესცენტრი

EU; BfW 16,460 სრულად
25 2017 აი კუბი აი კუბი EU; BfW 21,556 სრულად
24 2017 ა(ა)იპ ,,მწვანე საჩუქარი’’ მწვანე
საჩუქარი
EU; BfW 20,120 სრულად
23 2017 ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის’’ თავისუფალი
სივრცე
EU; BfW 14,680 სრულად
22 2017 ა(ა)იპ “ფართოპროფილიანი სასწავლო ცენტრი გუმბათი” გუმბათი EU; BfW 7,613 სრულად
21 2017 ა(ა)იპ “საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” ცისარტყელა EU; BfW 18,653 სრულად
20 2016 ა(ა)იპ „ინვალიდთა ინტეგრაციისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია ჰანგი” ჰანგი EU; BfW 15,000 სრულად
19 2016 ა(ა)იპ ,,მშობელთა ხიდი” მუსთერაპიის
ცენტრი
EU; BfW 15,346 სრულად
18 2016 ა(ა)იპ მზიანი მზიურის კაფე BfW 7,000 სრულად
17 2015 ა(ა)იპ ქალთა კავშირი "რეა" რეა BfW 12,000 სრულად
16 2015 ა(ა)იპ ეთიკფინანსი სობისისური BfW 7,000 სრულად
15 2015 ა(ა)იპ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია მებიუსი BfW 10,635 სრულად
14 2015 ა(ა)იპ ჯოყოლო XXI ჯოყოლო XXI BfW 8,450 სრულად
13 2014 ა(ა)იპ რეალური ცვლილებებისათვის ბაბალე BfW 10,000 სრულად
12 2013 აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა" ჰერა ფონდი EED 1,500 სრულად
11 2012 ფონდი "აფხაზინტერკონტი" აგროდილერი ფონდი EED 9,510 სრულად
10 2012 ა(ა)იპ ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია მშობელთა
სახლი
ფონდი EED 11,999 სრულად
9 2011 ორგანიზაცია "ბავშვი და გარემო" ავტოსამრეცხაო ფონდი EED 11,860 სრულად
8 2011 სიღნაღის რეგიონის სოციალურად უმწეოთა თერაპიის კავშირი - თემი "ქედელი" ქედელი ფონდი EED 11,973 სრულად
7 2011 სათემო ორგანიზაცია "ლელი" ლელი ფონდი EED 11,983 სრულად
6 2010 ა(ა)იპ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური ფონდი EED 10,337 სრულად
5 2010 სათემო კავშირი "ჰერეთი" ჰერეთისკარი ფონდი EED 9,680 სრულად
4 2010 სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება ლედი X ფონდი EED 9,492 სრულად
3 2010 კავშირი "ინვალიდი, ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება" მწვანე სახლი ფონდი EED 11,952 სრულად
2 2010 გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი არბო ფონდი EED - სრულად
1 2010 ა(ა)იპ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი ისტორიალი ფონდი EED 9,709 სრულად
CSRDG სოციალური მეწარმეობის საფონდო საქმიანობის
ფარგლებში გაცემული დაფინანსების მოცულობა:

2,174,335