სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ირის ჯგუფი

გრანტის გაცემის წელი

2018

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ირის ჯგუფი

სოციალური საწარმოს სახელი

მრავალფეროვნების რეზიდენცია

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

მრავალფეროვნების რეზიდენცია

საწარმოს არსი

მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრი „მრავალფეროვნების რეზიდენცია“ სთავაზობს არაფორმალურ საგანმანათლებლო, კულტურულ-შემეცნებით, სივრცეს, სადაც ზემო ბოდბის თემის წარმომადგენლები დასაქმებულები არიან სოციალურ საწარმოში, ჩართულები არიან ჩვენს საგანმანათლებლო პროექტებში, გამოიმუშავებენ პროფესიულ და პერსონალურ უნარებს და ახდენენ მათ რეალიზებას პირადი და საზოგადო კეთილდღეობისთვის.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

22,400

თანამონაწილეობა

15,740

საკონტრაქტო თანხა

38,140