სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სასწავლო კუთხე

სოციალური მეწარმეობა, როგორც კონცეფცია

სოციალური მეწარმეობა ეკონომიკური და სოციალური მიზნების მქონე სამეწარმეო საქმიანობაა, რომლის ცენტრშიც ადამიანი და გარემოა. სოციალური საწარმო გახლავთ ბიზნეს პრინციპებით მოქმედი საწარმო, რომელსაც აქვს სოციალური მისია. ეს გახლავთ ორგანიზაცია, რომელიც იყენებს ბიზნესის მიდგომებს საზოგადოებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად.

სოციალური მეწარმეობა, როგორც კონცეფცია

სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო

პუბლიკაციის მიზანია სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის კონცეფციის განვითარების მნიშვნელობის, კონკრეტული მაგალითების სოციალური საწარმოს დაგეგმვისა და განვითარებისთვის საჭირო ნაბიჯების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. გამოცემაში მიმოხილულია როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ მოქმედი წარმატებული სოციალური საწარმოების მაგალითები.

სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო

კურსები სოციალურ მეწარმეობაზე

იხილეთ სოციალური მეწარმეობაზე არსებული კურსების შესახებ ინფორმაცია როგორც ელექტრონული, ისე ფიზიკური სწავლების პრინციპებით.

კურსები სოციალურ  მეწარმეობაზე

სწავლა და სტაჟირება საზღვარგარეთ სოციალური მეწარმეობის პროგრამებზე

მიმდინარე ბმულზე მოცემულია მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში სოციალური მეწარმეობაზე არსებული სამაგისტრო კურსები. ასევე, ბმულზე მოცემულია სასწავლო მიზნის მისაღწევად არსებული დაფინანსების წყაროები (მასალა ინგლისურენოვანია).

სწავლა და სტაჟირება საზღვარგარეთ სოციალური მეწარმეობის პროგრამებზე

სამეცნიერო ლიტერატურა სოციალურ მეწარმეობაზე

იხილეთ მსოფლიოში სოციალური მეწარმეობის სფეროში არსებული საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ლიტერატურა, ნაშრომები.

სამეცნიერო ლიტერატურა სოციალურ მეწარმეობაზე

საინტერესო ბმულები სოციალურ მეწარმეობაზე

თუ დაინტერესებული ხართ სოციალური მეწარმეობის შესახებ არსებული სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაციით (შემეცნებითი ვიდეოები, ანიმაციები, საინტერესო პლატფორმები, ა.შ.) მიჰყევით ბმულს.

საინტერესო ბმულები სოციალურ მეწარმეობაზე

Talks სოციალურ მეწარმეობაზე

მიმდინარე ბმულზე მოცემულია სოციალური მეწარმეობის შესახებ არსებული თეორიულ-მეთოდოლოგიური მიდგომებისა და მსოფლიოში არსებული პრაქტიკების ვერბალური მიმოხილვა (მასალა წარმოდგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე).

Talks სოციალურ მეწარმეობაზე

კვლევები სოციალურ მეწარმეობაზე

თუ დაინტერესებული ხართ ჩვენ მიერ სოციალური მეწარმეობის თემაზე ჩატარებული კვლევებით, ეწვიეთ ბმულს.

კვლევები სოციალურ მეწარმეობაზე
segeorgia.org