სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

Ted Talks სოციალურ მეწარმეობაზე

TED საუბრები

The future is Social Entrepreneurship | Kerryn Krige

The future is Social Entrepreneurship | Kerryn Krige

"თუ ჩვენ ნამდვილად გვინდა დავინახოთ სოციალური და ეკონომიკური ცვლილებები მსოფლიოში, უნდა გავაძლიეროთ პარტნიორობა მოგებაზე ორიენტირებულ და საზოგადოებრივ სექტორებს შორის".
Reclaiming Social Entrepreneurship | Daniela Papi Thornton

Reclaiming Social Entrepreneurship | Daniela Papi Thornton

სოციალური მეწარმეობა ეპატაჟური ცნებაა. დანიელა, თავის TED საუბარში ხაზს უსვამს როგორ დავიწროვდა სოციალური მეწარმეობის კონცეფცია და როგორ გაუტოლდა მისი მნიშვნელობა "სოციალური ბიზნესის" კონცეფციას.