სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

შესაძლებლობები ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდებისთვის

B2B გამოფენა და პარტნიორობა

ღონისძიების მიზანია სოციალურ საწარმოებსა და წამყვან ბიზნეს კომპანიებს შორის საქმიანი ურთიერთობების დამყარება და გაღრმავება, ცნების პოპულარიზაცია და სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში.

B2B გამოფენა და პარტნიორობა

ფინანსური მხარდაჭერის და საგრანტო პროგრამები

ველში თავმოყრილია "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის" მიერ დაინტერესებული მხარეეებისათვის არსებული ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია.

ფინანსური მხარდაჭერის და საგრანტო პროგრამები

CSRDG სერვისები

ველში თავმოყრილია "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის" მიერ დაინტერესებული მხარეებისთვის არსებული შეთავაზებები.

CSRDG სერვისები

იდეების სკოლა

სოციალური მეწარმეობის იდეების კონკურსში შერჩეულ მონაწილეებს შესაძლებლობა აქვთ გაიარონ იდეების სკოლის სატრენინგო კურსი. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

იდეების სკოლა

სოციალური მეწარმეობის ფორუმი

ფორუმის მიზანია სოციალურ მეწარმეებსა და ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებს შორის კავშირურთიერთობების გაღრმავება, ცნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა და ზოგადად, სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში.

სოციალური მეწარმეობის ფორუმი
segeorgia.org