სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

პუბლიკაციები

სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო

პუბლიკაციის მიზანია სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის კონცეფციის განვითარების მნიშვნელობის, კონკრეტული მაგალითების სოციალური საწარმოს დაგეგმვისა და განვითარებისთვის საჭირო ნაბიჯების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. გამოცემაში მიმოხილულია როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ მოქმედი წარმატებული სოციალური საწარმოების მაგალითები.

სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო

სამეცნიერო ლიტერატურა სოციალურ მეწარმეობაზე

იხილეთ მსოფლიოში სოციალური მეწარმეობის სფეროში არსებული საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ლიტერატურა, ნაშრომები.

სამეცნიერო ლიტერატურა სოციალურ მეწარმეობაზე

კვლევები სოციალურ მეწარმეობაზე

თუ დაინტერესებული ხართ ჩვენ მიერ სოციალური მეწარმეობის თემაზე ჩატარებული კვლევებით, ეწვიეთ ბმულს.

კვლევები სოციალურ მეწარმეობაზე
segeorgia.org