სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო

პუბლიკაციის მიზანია სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის კონცეფციის განვითარების მნიშვნელობის, კონკრეტული მაგალითების სოციალური საწარმოს დაგეგმვისა და განვითარებისთვის საჭირო ნაბიჯების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. გამოცემაში მიმოხილულია როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ მოქმედი წარმატებული სოციალური საწარმოების მაგალითები.

გამოცემების ვარიანტები

2019 წლის გამოცემა

2019 წლის გამოცემა

ავტორები: ეკა დათუაშვილი, გიგა ჩიტიშვილი, ქრისტინე კანდელაკი, სალომე კუსიანი, ალექსი ჩიქოვანი, შოთა მურღულია, ალექსანდრე რაიბული, სალომე ხუციშვილი.
2017 წლის გამოცემა

2017 წლის გამოცემა

ავტორები: შოთა მურღულია, ზვიად მოდებაძე, ირაკლი მხეიძე, ეკა დათუაშვილი.