სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

საწარმოების სია

საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოები

საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოების შესახებ ინფორმაციას პერიოდულად ანახლებს და საკუთარ ვებ-გვერდზე ანთავსებს "სოციალურ საწარმოთა ალიანსი". სიის და საწარმოების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე გადასვლით.