სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ჩვენ შესახებ

CSRDG-ის შესახებ

სოციალური მეწარმეობის პროგრამა წარმოადგენს CSRDG-ის პროგრამულ პრიორიტეტს.

მიზანი და ისტორია

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის მიზანი და ისტორია.

სოციალური შედეგები

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის მიღწევები.

საქმიანობის არეალი

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის საქმიანობის არეალი.

მიმდინარე პროექტები

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის მიმდინარე პროექტები.

დასრულებული პროექტები

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის დასრულებული პროექტები.

პარტნიორები

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის პარტნიორები.

კონსულტაცია ჩვენს გუნდთან

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის გუნდის წევრებთან კონსულტაცია.

პროგრამის ვიდეო-გალერეა

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის ვიდეო-გალერეა.