სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

კონსულტაცია ჩვენს გუნდთან

ქრისტინე კანდელაკი

ქრისტინე კანდელაკი

პროგრამის მენეჯერი

 • საკონსულტაციო საკითხები:
  • სოციალური მეწარმეობის არსი
  • სოციალური მისიის განსაზღვრა
  • სოციალური გავლენისა და შედეგების გაზომვა/მართვა
  • რესურსების მობილიზება სოციალური საწარმოსთვის
  • სოციალურ გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების არსი
  • გავლენის ფონდ "აქციოს" ინტერესის გამოხატვის კონკურსი
ანა ილურიძე

ანა ილურიძე

სოციალური საწარმეობის პორტფელის მენეჯერი

 • საკონსულტაციო საკითხები:
  • ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა
  • სოციალური მეწარმეობის იდეების სკოლა
  • სოციალური საწარმოს დაფუძნება
გიგა ჩიტიშვილი

გიგა ჩიტიშვილი

B2B პარტნიორობის პროექტის მენეჯერი

 • საკონსულტაციო საკითხები:
  • სოციალური მეწარმეობის არსი
  • პარტნირობა უნივერსიტეტებთან
  • B2B პარტნიორობა
segeorgia.org