სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მიმდინარე პროექტები

 • პროექტის შესახებ

  საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) ლიდერობით ევროკავშირისა და პური მსოფლიოსთვის მხარდაჭერით, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ხორციელდება პროექტი „სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის“.

   

  პროექტი სოციალური მეწარმეობისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნით, საზოგადოებაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევების მოგვარებისა და ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების დაცვის უნიკალური შესაძლებლობაა. გარდა ამისა, სოციალური მეწარმეობის განვითარებული ეკოსისტემა ხელს შეუწყობს სოციალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებასა და მდგრადობას, ქვეყანაში დაშორებული ადგილების გამოცოცხლებას, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ტრადიციული კულტურის შენარჩუნებას, გარემოსდაცვითი გამოწვევების მოგვარებასა და სხვ. 

   

  პროექტის მიზანი

  ქვეყანაში სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.

   

  პროექტის ამოცანები

  • სოციალურ საწარმოთა სამოქმედო სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება პოლიტიკურ დიალოგში ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის ჩართულობით
  • სოციალური მიზნების მქონე ბიზნესებისა და სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება
  • ფართო საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვება და სხვადასხვა სექტორის ჩართულობის გაზრდა სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციაში
  • სოციალური საწარმოების საჭიროებებზე მორგებული დაფინანსების მექანიზმების განვითარების მხარდაჭერა, ტექნიკურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და სოციალურ საწარმოებს შორის ქსელური საქმიანობის წახალისება.

   

  მოსალოდნელი შედეგები

  • გაუმჯობესდება სოციალურ საწარმოთა სამოქმედო სამართლებრივი გარემო
  • სოციალური მეწარმეობის კონცეფცია მხარდაჭერილი იქნება სხვადასხვა სექტორისა და ფართო საზოგადოების მიერ
  • პოლიტიკურ დიალოგში ჩაერთვება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება
  • კახეთსა და გურიაში, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით, შეიქმნება და ამოქმედდება საპილოტე მხარდაჭერის მექანიზმები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სოციალური მეწარმეობის განვითარებას რეგიონალურ დონეზე
  • სოციალურ საწარმოებს ექნებათ გაუმჯობესებული წვდომა ფინანსებზე

  სამიზნე ჯგუფები

  • 100 მოქმედი სოციალური საწარმო და 150 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია და საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც დაინტერესებულია სოციალური მეწარმეობით
  • 80 ბიზნეს კომპანია და ფინანსური ინსტიტუტი
  • 2 რეგიონული უნივერსიტეტი
  • 600 ახალგაზრდა თბილისსა და რეგიონებში

  პროექტის ხანგრძლივობა

  36 თვე – 2021 – 2024 წელი

   

  პროექტის ბიუჯეტი

  1,142,971 ევრო

   

  პროექტის დონორი

  • ევროკავშირი
  • პური მსოფლიოსთვის

   

  პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები

  • სოციალურ საწარმოთა ალიანსი (SEA)
  • სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)
  • საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია (GCDA)
  • საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (DDUG)
  • ევროპული ვენჩურული ფილანტროპიის ასოციაცია (EVPA)
  • ახალგაზრდობის სააგენტო

   

  პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი საქმიანობისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ ვიდეორგოლი ხელმისაწვდომია ბმულზე.

 • პროექტის შესახებ

  სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური ინვესტიციების განვითარება ეკონომიკური და სოციალური გაძლიერებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში.

   

  პროექტის მიზანია სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი ეკოსისტემის განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში,  მათ შორის საქართველოში. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დაგეგმილია ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების განხორციელება, სოციალური ინოვაციის პოპულარიზაცია, გამოცდილების გაზიარება გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს სოციალური ინვესტორებისა და სოციალური საწარმოების რაოდენობის ზრდასა და თანამშრომლობის გაღრმავებას რეგიონში. ეს კი დაეხმარება სოციალურ საწარმოებს, გააუმჯობესონ თავიანთი სოციალური შედეგები და  გაზარდონ სოციალური გავლენა. 

   

  საქართველოში სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა მოხდება ვენჩურული ფილანტროპიის მიდგომების გამოყენებით: 

   

  ვენჩურული ფილანტროპია (Venture Philanthropy) არის სოციალური გავლენის შექმნის გრძელვადიანი მიდგომა, რომელიც საკუთარ თავში მოიცავს სამი სახის პრაქტიკას. ესენია:

  • საჭიროებებზე მორგებული დაფინანსების უზრუნველყოფა;
  • საჭიროებებზე მორგებული არაფინანსური მხარდაჭერა ორგანიზაციული განვითარების მიმართულებით;
  • სოციალური გავლენის გაზომვა და მართვა.

   

  პროექტის მიზანი

  სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა  აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და რუსეთში.

  პროექტის ამოცანები

  საქართველოში პროექტის ფარგლებში შემდეგი ამოცანების განხორციელებაა დაგეგმილი:

  • სოციალური გავლენის მქონე ინვესტიციებისა და ვენჩურული ფილანტროპიის (Venture Philanthropy)  პოპულარიზაცია;
  • სოციალური ინოვაციების განვითარების მხარდაჭერა.

  მოსალოდნელი შედეგები

  • საკანონმდებლო გარემოს შესწავლა სოციალური გავლენის მქონე ინვესტიციების განხორიცელების შესაძლებლობების თვალსაზრისით;
  • კორპორატიული სექტორის ცნობიერების ამაღლება სოციალური სოციალურის გავლენის მქონე ინვესტიციებისა და ვენჩურული ფილანტროპიის შესახებ;
  • დაფუძნდება ფონდი, რომელიც ხელს შეუწყობს სულ მცირე 5 მოქმედი სოციალური საწარმოს განვითარებას. სოციალური საწარმოები მიიღებენ გრძელვადიან, საჭიროებებზე მორგებულ, ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას სოციალური გავლენის გაზრდისა და ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესების მიზნით;
  • სოციალური ინოვაციების განვითრების კომპონენტის ფარგლებში დაფუძნდება 4 ახალი სოციალური საწარმო.

  პროექტის ხანგრძლივობა

  60 თვე (2020 წლის სექტემბერი - 2025 წლის აგვისტო)

  პროექტის დონორი:

  ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში (DG NEAR)

  პროექტის განმახორციელებლები

  ვენჩურული ფილანტროპიის ევროპული ასოციაცია (European Venture Philanthropy Association)

  საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

  პროექტის ბიუჯეტი

  505,500 ევრო

   

segeorgia.org