სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

დასრულებული პროექტები

 • პროექტის შესახებ

  საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი და საქართველოს არბაითერ სამარიტერ ბუნდი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრისტალის“ პარტნიორობით, ახორციელებენ პროექტს „სოციალური მეწარმეობა  - ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის 2016-2018“. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

   

  პროექტის მიზანი

  პროექტის მიზანია, სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობით უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა, რათა მათ უკეთ შეძლონ სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნების მიღწევა და მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება.

   

  პროექტის ამოცანები

  პროექტის მთავარი მიზნის მისაღწევად დასახულია სამი ძირითადი ამოცანა:

  • ამოცანა 1: სოციალური საწარმოების საჭიროებებზე მორგებული ექსპერტული მხარდაჭერის და ინსტიტუციური გაძლიერების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

   

  პროექტის ფარგლებში სოციალური მეწარმეებისთვის მათ საჭიროებებზე მორგებული მომსახურების მიწოდება განხორციელდება მთელ საქართველოში. მომსახურების მიღება შესაძლებელი იქნება დასავლეთ საქართველოში ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში - სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბაზაზე არსებულ სოციალური მეწარმეობის განვითარების ცენტრში.

   

  ახალი სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის:

   

  იდეების კონკურსი:

  ყოველწლიურად, სამი წლის განმავლობაში, გამოცხადდება იდეების კონკურსი - ,,იდეების აქსელერატორი” - სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის; 

  კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნება ყველა დაინტერესებულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას ან საინიციატივო ჯგუფს, რომელსაც აქვს ინოვაციური, სიცოცხლისუნარიანი ბიზნესიდეა სოციალური მისიით;

  კონკურსის შედეგად, ყოველ წელს, შეირჩევა 16 საუკეთესო იდეის ავტორი ჯგუფი (თითოეულ ჯგუფში უნდა იყოს 2 მონაწილე) საქართველოს მასშტაბით. შესაბამისად, პროექტში ჩაერთვება 32 მონაწილე.

   

  სოციალური მეწარმეობის განვითარების ლაბორატორია:

  შერჩეული მონაწილეები გაივლიან,,სოციალური მეწარმეობის განვითარების ლაბორატორიის“ სპეციალურად მათთვის შემუშავებულ, ინტენსიური ტრენინგების კურსს, რომელიც დაეხმარება მათ შეიძინონ სოციალური საწარმოს ინიცირებისა და მართვისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები;

  ტრენინგების შემდგომ, მონაწილეები, ექსპერტების დახმარებით, საკუთარ იდეაზე შეადგენენ სოციალური საწარმოს ბიზნესგეგმას; 

  საგრანტო კომისის გადაწყვეტილების საფუძველზე დაფინანსდება 4 - 5 სოციალური საწარმოს საუკეთესო ბიზნესგეგმა.

   

  ექსპერტული მხარდაჭერა

  დაფუძნებული საწარმოები 1წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილნი იქნებიან ექსპერტული მხარდაჭერით დონორი ორგანიზაციების მხრიდან; 

  მონაწილეებს, რომელთა ბიზნესგეგმაც ვერ გაიმარჯვებს კონკურსში, პროექტის ექსპერტთა გუნდი დაეხმარება მოიძიონ დაფინანსება სხვა შესაძლო წყაროებიდან.

   

  მოქმედი სოციალური საწარმოებისთვის:

  საკონსულტაციო მომსახურება მოქმედი სოციალური საწარმოებისთვის

  ყოველწლიურად გამოცხადდება კონკურსი „ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურება სოციალური საწარმოებისთვის“;

  შერჩეული სოციალური საწარმოებისთვის ექსპერტკონსულტანტთა გუნდი შეიმუშავებს მათზე მორგებულ, საკონსულტაციო მომსახურების ინდივიდუალურ პაკეტს.

   

  პრო-ბონო სერვისები

  შერჩეულ სოციალურ საწარმოებს შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ საკონსულტაციო მომსახურება;

  წარმატებული „პრო-ბონო საქართველოს“ ქსელის წევრი ბიზნესკომპანიების წარმომადგენლებისგან.

   

  • ამოცანა 2: სოციალური საწარმოებისთვის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა

  საკანონმდებლო ჩარჩოს გაუმჯობესება, სოციალური საწარმოებისთვის ხელმისაწვდომი და მდგრადი დაფინანსების უზრუნველყოფა - მიკროკრედიტები და სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმები, გადამწყვეტი ფაქტორია არსებული სოციალური საწარმოების გამართულად ფუნქციონირების, დამწყებთა მოტივირებისა და ზოგადად, ქვეყანაში სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის.

  პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია, ერთის მხრივ, სახელმწიფოს მხრიდან სოციალურ საწარმოთა ხელშეწყობის მექანიზმების განვითარება, და მეორეს მხრივ - ბიზნესსექტორთან თანამშრომლობის გაღრმავება.

   

  • ამოცანა 3: სოციალურ საწარმოთა ინტერესების დაცვის, კოორდინირების და გამოცდილების გაზიარების მექანიზმების გაუმჯობესება

  სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაციისთვის პროექტის გუნდი მჭიდროდ ითანამშრომლებს სტრატეგიულ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, მუნიციპალიტეტებთან და მედიასთან.

   

  სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაცია

  განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ახალგაზრდებში სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაციას, მოხდება სტუდენტების აქტიური ჩართვა სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროცესში. შესაბამისად, დაინტერესებულ ახალგაზრდებს მიეცემათ შესაძლებლობა, ახლოს გაეცნონ სოციალურ საწარმოებს და მოსინჯონ საკუთარი ძალები ამ სფეროში. ამ მიზნით ყოველწლიურად ჩატარდება კონკურსი ,,სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად”;

  სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაციის მიზნით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოეწყობა გამოფენა-გაყიდვები.

   

  სოციალურ საწარმოთა შორის თანამშრომლობის და კოორდინირების მექანიზმები

  სოციალურ საწარმოთა შორის კოორდინირების და ინტერესთა დაცვის ერთიანი მექანიზმების განვითარება, სექტორის განვითარებასთან ერთად, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ამ პროცესების ხელშეწყობა და ტექნიკური და ექსპერტული დახმარება, ,,სოციალურ მეწარმეთა ალიანსის” დაფუძნება და გაძლიერება.

   

  სოციალურ მეწარმეთა ყოველწლიური ფორუმი საქართველოში 2012 წლიდან ტარდება. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებენ მოქმედი სოციალური საწარმოების წარმომადგენლები, სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციები, დაინტერესებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ხელისუფლების და ბიზნესსექტორის წარმომადგენლები. ყოველწლიურად, ფორუმზე, სოციალური მეწარმეები აჯამებენ სფეროში მიმდინარე მოვლენებს, ათანხმებენ სამომავლო გეგმებს და მსჯელობენ თანამშრომლობის საკითხებზე. 2016-2018 წლებში ფორუმის ორგანიზება განხორციელდება პროექტის ხელშეწყობით.

   

  შემაჯამებელი ვიდეორგოლი პროგრამის შედეგებზე ხელმისაწვდომია ბმულზე.

 • პროექტის შესახებ

  საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG),  არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB) და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ (CHCA) ახორციელებენ ევროკავშირის დაფინანსებით  მიმდინარე პროექტს “განათლება რეინტეგრაციისთვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად". 

   

  პროექტის მიზნები

  პროექტის ძირითადი მიზანი: კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა 

  პროექტის მიზნები: 

  • მსჯავრდებულების, ყოფილი მსჯავრდებულების და პრობაციონერების მომზადება შრომის ბაზარზე ინტეგრაციისთვის.
  • პროექტის დაინტერესებული მხარეების გაძლიერება, რათა უკეთ მოხდეს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საზოგადოებაში ინტეგრაცია ადვოკატირების და მედია კამპანიის წარმოების გზით.

   

   

  პროექტის მოსალოდნელი შედეგები

  1. პრობაციონერების, მსჯავრდებულების და ყოფილი მსჯავრდებულების პროფესიული გადამზადება და მათთვის სამუშაო ადგილების შექმნა.
  2. საუკეთესო საერთაშორისო მოდელის შემუშავება და მთავრობისთვის შეთავაზება პოლიტიკურ დონეზე დიალოგის ინიცირების მიზნით.
  3. სოციალური საინფორმაციო/მარკეტინგული კამპანიის წარმოება კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა მიმართ  საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების და ქცევის შეცვლის მიზნით.

   

  საგრანტო დაფინანსება

  პროექტის ფარგლებში, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა (CSRDG), 2017 წლიდან, სამჯერ გამოაცხადა  იდეების კონკურსი „სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის“. კონკურსი გამოცხადებული იყო ორი მიმართულებით: 

  • ლოტი 1.  ყოფილი მსჯავრდებულებისა და პრობაციონერების ინტეგრაციის  და დასაქმების ხელშეწყობა.
  • ლოტი 2. მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია და დასაქმება #16 პენიტენციურ დაწესებულებაში.  

  პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 8 სოციალური საწარმო. 

   

  დონორი

  ევროკავშირი

   

  ბიუჯეტი

  888 889 ევრო.

   

segeorgia.org