სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სოციალური მეწარმეობა

კონცეფციის არსი

სოციალური მეწარმეობის, როგორც კონცეფციის არსი

საწარმოების სია

იხილეთ საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოების სია

სასწავლო კუთხე

სასწავლო კუთხე სოციალური მეწარმეობის შესახებ.

შესაძლებლობები ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდებისთვის

CSRDG სოციალური მეწარმეობის პროგრამის ფარგლებში არსებული შესაძლებლობები.

ბლოგი

იხილეთ ბლოგი სოციალური მეწარმეობის შესახებ

გაცემული გრანტების რეესტრი

CSRDG სოციალური მეწარმეობის პროგრამის მიერ გაცემული გრანტების რეესტრი.

ვიდეოები სოციალურ საწარმოებზე

CSRDG სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გადაღებული ვიდეოები.

პუბლიკაციები

CSRDG-ის მიერ სოციალურ მეწარმეობაზე გამოცემული პუბლიკაციები.