სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

კვლევები სოციალურ მეწარმეობაზე

სოციალური საწარმოების გავლენის კვლევა საქართველოში

სოციალური საწარმოების გავლენის კვლევა საქართველოში

კვლევის მიზანს (როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით) საქართველოში მოქმედ სოციალურ საწარმოთა ფუნქციონირების შედეგებისა და გავლენის შესწავლა წარმოადგენდა. კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, საქართველოში მოქმედი სოციალური საწარმოები და სოციალური სერვისების მიმწოდებელი ორგანიზაციები შევისწავლეთ სოციალური საწარმოს ფინანსური, ეკონომიკური, დასაქმებისა და სხვა ზოგადი მახასიათებლების გათვალისწინებით.
სოციალური მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერა: საერთაშორისო გამოცდილება და სფეროს განვითარების ადგილობრივი პერსპექტივები

სოციალური მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერა: საერთაშორისო გამოცდილება და სფეროს განვითარების ადგილობრივი პერსპექტივები

კვლევა განხორციელდა ევროკავშირისა და „პური მსოფლიოსთვის“ (Bread for the World) მხარდაჭერით, პროექტის „სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის“ ფარგლებში.
სოციალური მეწარმეობის პრაქტიკა და გამოწვევები საქართველოში (2017)

სოციალური მეწარმეობის პრაქტიკა და გამოწვევები საქართველოში (2017)

საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის დაკვეთით კვლევა მომზადებულია დამოუკიდებელი მკვლევარის ირაკლი მხეიძის მიერ 2017 წელს. დოკუმენტის მიზანია შეისწავლოს საქართველოში სოციალური მეწარმეობის საკანონმდებლო საფუძვლები, სამოქმედო გარემო, მხარდამჭერი სისტემა და ძირითადი მაჩვენებლები, მოახდინოს პრობლემების იდენტიფიცირება და შეიმუშავოს რეკომენდაციები აღნიშნულ პრობლემათა აღმოფხვრის მიზნით.
სოციალური მეწარმეობა - საერთაშორისო გამოცდილება ათი ქვეყნის მაგალითზე (2010)

სოციალური მეწარმეობა - საერთაშორისო გამოცდილება ათი ქვეყნის მაგალითზე (2010)

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ, საქართველოში პირველად, 2010 წელს გამოიცა კომპლექსური კვლევა სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის, მისი განვითარების ტენდენციებისა და საერთაშორისო პრაქტიკების შესახებ. კვლევის ავტორები არიან: ეკა დათუაშვილი, ზვიად მოდებაძე, ია გაბუნია, მარიკა მღებრიშვილი და ვიქტორ ბარამია.
იურიდიული მიმოხილვა - სოციალური საწარმოების საბაზისო ვალდებულებები სურსათის უვნებლობის სფეროში (2016)

იურიდიული მიმოხილვა - სოციალური საწარმოების საბაზისო ვალდებულებები სურსათის უვნებლობის სფეროში (2016)

კვლევა მომზადებულია "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG)" მიერ 2016 წელს. კვლევის მიზანია გაზარდოს სოციალური მეწარმეების ცნობიერება სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული რეგულაციებისა და იმ ახალი საკანონმდებლო მოთხოვნების შესახებ, რომლებიც 2013 წლის შემდეგ, საქართველოს ევროპის კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შედეგად ამოქმედდა.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საქართველოში, განვითარების დინამიკა და ტენდენციები (2010)

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საქართველოში, განვითარების დინამიკა და ტენდენციები (2010)

კვლევა "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG)" მიერ 2010 წელს გამოიცა. კვლევის მიზანი იყო ქვეყნის მასშტაბით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობისა და განვითარების მდგომარეობის სურათის ასახვა და სხვადასხვა (მათ შორის რეგიონების მიხედვით) თვალსაზრისით გაანალიზება.
საერთაშორისო გამოცდილება სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური საწარმოების განვითარების მხარდამჭერი მექანიზმების შესახებ (2016)

საერთაშორისო გამოცდილება სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური საწარმოების განვითარების მხარდამჭერი მექანიზმების შესახებ (2016)

კვლევა გამოიცა "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრისა" და "საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდის" ერთობლივი პროექტის ფარლგებში. კვლევა მომზადებულია დამოუკიდებელი მკვლევარის ანდრეა სპიტალზსკის მიერ. მოხსენების მიზანია - სახელმწიფოს მხრიდან სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი მექანიზმების წარმოდგენა შვიდი ქვეყნის მაგალითზე (ავსტრალია, კანადა, იტალია, ლიტვა, პოლონეთი, სლოვენია და დიდი ბრიტანეთი), რაც შესაძლოა დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას შექმნას მორგებული მხარდაჭერის მეთოდები, ქვეყნის თავისებურებების გათვალისწინებით.
სოციალური მეწარმეობის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობაში (2010)

სოციალური მეწარმეობის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობაში (2010)

კვლევა გამოიცა "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG)" მიერ 2010 წელს. კვლევის ავტორები არიან ლევან ალაფიშვილი და შოთა მურღულია. კვლევაში განხილულია საქართველოში სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით არსებული რეგულირების მექანიზმები.