სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სწავლა და სტაჟირება საზღვარგარეთ სოციალური მეწარმეობის პროგრამებზე

შვედეთის ინსტიტუტის სტიპენდიები გლობალური პროფესიონალებისთვის

შვედეთის ინსტიტუტის სტიპენდიები გლობალური პროფესიონალებისთვის

Swedish Institute Scholarship for Global Professionals ყოველწლიურად ცხადდება და შესაძლებლობა გაქვთ შვედეთის უნივერსიტეტებში, სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით არსებულ სამაგისტრო პროგრამებზე მოიპოვოთ სრული დაფინანსება (საცხოვრებელი ხარჯების, ტრანსპორტირების, დაზღვევის, უნივერსიტეტის გადასახადის უზრუნველყოფა).
Skoll სასტიპენდიო პროგრამა

Skoll სასტიპენდიო პროგრამა

Skoll სამაგისტრო სტიპენდია სოციალურ მეწარმეობაში წარმოადგენს საერთაშორისო შესაძლებლობას ისწავლონ გაერთიანებულ სამეფოში.
ყოველწლიური სტაჟირების (fellowship) პროგრამა Echoing Green

ყოველწლიური სტაჟირების (fellowship) პროგრამა Echoing Green

სტაჟირება სოციალური თანასწორობის და სოციალური ინოვაციის მიმართულებით. აპლიკაციები მიიღება ყოველწლიურად, დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე.
Chevening Scholarship

Chevening Scholarship

ჩივნინგი, რომელიც 1983 წელს დაარსდა, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის გლობალური პროგრამაა, რომელსაც ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები აფინანსებენ. პროგრამის მიზანია უმაღლესი ხარისხის განათლების შეთავაზება მათთვის, ვისაც სწავლა გაერთიანებულ სამეფოში სასურველ უნივერსიტეტსა და სპეციალობაზე სურს. ჩივნინგის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოციალური მეწარმეობის კურსებიც დიდი ბრიტანეთის უნივერსიტეტებში.
Master’s in Social Entrepreneurship

Master’s in Social Entrepreneurship

ჰალტის საერთაშორისო ბიზნეს სკოლის 1 წლიანი სამაგისტრო პროგრამა სოციალურ მეწარმეობაზე, რომლის ფარგლებშიც, კურსდამთავრებული შეძლებს ისწავლოს როგორ გარდაქმნას იდეები ხელშესახებ, რეალურ და სოციალური გავლენის მქონე მომგებიან სამეწარმეო საქმიანობად, რომლის ცენტრშიც მოგების მიღმა ადამიანი და გარემოა.
MA Social Entrepreneurship

MA Social Entrepreneurship

მსოფილიოში უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ბიზნეს საქმიანობა სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნებით. მიმდინარე სამაგისტრო პროგრამა სტუედნტებს შესაძლებლობას მისცემს განივითარონ კრიტიკული გაანალიზებისა და პრაქტიკული უნარები სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით. სამაგისტრო პროგრამა 1 წლიანი სრული დატვირთვით, ან 2 წლის განმავლობაში ნახევარი დატვირთვით სწავლის შესაძლებლობას იძლევა. უნივერსიტეტი დაინტერესებულ სტუდენტებს სთავაზობს სასტიპენდიო შესაძლებლობებსაც.
MSc Social Innovation and Entrepreneurship

MSc Social Innovation and Entrepreneurship

ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკური მეცნიერებების ეს 1 წლიანი სამაგისტრო პროგრამა სოციალურ ინოვაციებზე და მეწარმეობაზე ფარავს სოციალურ გავლენაზე ორიენტირებული საწარმოების დიზაინის, განხორციელების და გაფართოვების ასპექტებს. რეალური კონსულტაციების და სოციალური ინოვაციების პროექტების განვითარების შედეგად პროგრამის კურსდამთავრებულები განივითარებენ სამეწარმეო უნარებს, რათა დაარსონ სოციალური საწარმოები.
MSc Social Innovation and Entrepreneurship

MSc Social Innovation and Entrepreneurship

ბრისტოლის უნივერსიტეტის 1 წლიანი სამაგისტრო პროგრამა სოციალურ ინოვაციებზე და მეწარმეობაზე, სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს განივითარონ უნარები და კრიტიკული კომპეტენციები, რაც საჭიროა სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის წარმოსაწყებად. პროგრამა მეტწილად პრაქტიკულ განათლებაზეა ორიენტირებული და ეფუძნება კოლაბორაციულ მუშაობას სხვადასხვა დისციპლინებსა და კულტურას შორის. მიმდინარე ბმულზე ასევე მოცემულია პროგრამის ფარგლებში არსებული დაფინანსებების შესაძლებლობაც.
Fulbright სრული სასტიპენდიო პროგრამა

Fulbright სრული სასტიპენდიო პროგრამა

ფულბრაიტის პროგრამის მიზანია უმაღლესი ხარისხის განათლების შეთავაზება მათთვის, ვისაც სწავლა აშშ-ში სასურველ უნივერსიტეტსა და სპეციალობაზე, მათ შორის, სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით სურს. ფულბრაიტის სამაგისტრო პროგრამაში ყოველწლიურ ხასიათს ატარებს და საქართველოში ამერიკის საელჩოს ეგიდით ხორციელდება.
Entrepreneurship, Sustainability and Social Change, Master Programme

Entrepreneurship, Sustainability and Social Change, Master Programme

მეწარმეობა, მდგრადი განვითარება და სოციალური ცვლილებები ლინეოს უნივერსიტეტის 2 წლიანი სამაგისტრო პროგრამაა, რომელიც აქტიურად ფარავს სოციალური მეწარმეობის თემას. ლინეოს უნივერსიტეტს აქვს როგორც შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი სწავლის გადასახადის 70%-მდე დასაფინანსებლად, ისე, სტუდენტებს აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის დაფინანსებაზე განაცხადის შეტანა შვედეთის ინსტიტუტის სასტიპენდიო პროგრამაშიც შეუძლიათ.
MSc Entrepreneurship and Innovation Management

MSc Entrepreneurship and Innovation Management

სამაგისტრო პროგრამა 1 წლიანია და ფარავს მეწარმეობასა და სოციალური ინოვაციის მენეჯმენტს. პროგრამის მონაწილეები სწავლობენ ინოვაციისა და მეწარმეობის მახასიათებლებს და პოტენციურ შესაძლებლობებს. კურსდამთავრებულები შეძლებენ ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარებას, პროექტების მართვას, შეიძენენ ლიდერულ და საკომუნიკაციო უნარებს. სტუდენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ შეტანა შვედეთის ინსტიტუტის ან უნივერსიტეტის სასტიპენდიო პროგრამა.