სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

საინტერესო ბმულები სოციალურ მეწარმეობაზე

საინტერესო ბმულები

რა არის სოციალურად პასუხისმგებლიანი ინვესტიცია?

რა არის სოციალურად პასუხისმგებლიანი ინვესტიცია?

თუ გსურთ გაიგოთ მეტი სოციალურად პასუხისმგებლიან ინვესტიციებზე (SRI) და ამ ტიპის ინვესტიციებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, არსებულ მაგალითებსა და კონცეფციაზე, მიჰყევით მბულს.
ინოვაცია და მეწარმეობა - ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომა

ინოვაცია და მეწარმეობა - ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომა

ბმულზე მოცემულია 10 მაგალითი, როგორ შეიძლება ინოვაცია და დიზაინი მორგებული იყოს ადამიანის საჭიროებებზე. მაგალითები მიმოიხილავენ საქმიანობის თითოეულ ფაზას: დიზაინის განვითარება, პრაქტიკული გამოცდილება, რაც ამ საქმიანობის განხორციელებისას დაგროვდა, და როგორ შეიძლება გამაოგნებელი გადაწყვეტის მოფიქრება.
რა არის ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომა?

რა არის ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომა?

ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომა პრობლემების გადაწყვეტის ინოვაციური მექანიზმია, რომელიც იწყება საზოგადოებისგან და მთავრდება თითოეული ინდივიდის პრობლემების გადაწყვეტაზე მორგებული მექანიზმების შემუშავებით.