სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

პოტერია

გრანტის გაცემის წელი

2018

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ პოტერია

სოციალური საწარმოს სახელი

პოტერია

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

კანონთან კონფლიქტში მყოფი ქალების  გადამზადების და დასაქმებსი სოციალური საწარმო პოტერია

საწარმოს არსი

ქალების პიროვნული და ეკონომიკური გაძლიერება, რისთვისაც თანამედროვე მიდგომებით ქმნის კერამიკულ ნამუშევრებს ქართული ტრადიციული მოტივებზე. თიხისა და კერამიკის საყოფაცხოვრებო, დეკორატიული ნივთები და არტ-თერაპიული კურსები.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

40,670

თანამონაწილეობა

19,657

საკონტრაქტო თანხა

60,327