სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სათემო ორგანიზაცია "ლელი"

გრანტის გაცემის წელი

2011

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

სათემო ორგანიზაცია "ლელი"

სოციალური საწარმოს სახელი

ლელი

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

სოციალური საწარმო ლელის განვითარებისთვის.

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმოს იდეაა ,,ლელში” მეფუტკრეობის განვითარება, მიღებული ფინანსური შემოსავლით სოფლის მეურნეობის განვითრებისათვის თემის მოსახლეობის ინფორმირება  და სხვადასხვა პრაქტიკული უნარ-ჩვევის სწავლება.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

11,983

თანამონაწილეობა

1,399

საკონტრაქტო თანხა

13,382