სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ ლატლიიშდ

ლატლიიშდ

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ლატლიიშდ

სოციალური საწარმოს სახელი

ლატლიიშდ

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

თუ ქალი გონიერია, სოფელი ღონიერია

საწარმოს არსი

სვანეთში, სოფელ ლატალში არსებული სოციალური საწარმო, რომელიც ემსახურება ადგილობრივი თემის განვითარებას, სოფელში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერების და ტრადიციული რეწვის პოპულარიზაციის გზით. ლატალის თემში შექმნილია მრავალ პროფილური სოციალური საწარმო სადაც ქალებს და ახალგაზრდებს შესაძლებლობა აქვთ შეისწავლონ სვანეთისთვის დამახასიათებელი ტრადიციული რეწვის ხელობა და გახადონ ის შემოსავლის წყარო.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

38,000

თანამონაწილეობა

2,500

პროექტის ჯამური თანხა

40,500