სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ რინგოვეტი

რინგოვეტი

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ რინგოვეტი

სოციალური საწარმოს სახელი

რინგოვეტი

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

რინგოვეტი

საწარმოს არსი

რინგოვეტი” ინოვაციური, ტექნოლოგიური სტარტაპია - მულტიფუნქციური მობილური აპლიკაცია, ძაღლებისა და კატების პატრონებისთვის და არა მარტო. “რინგოვეტის” მთავარი და ყველაზე საპასუხისმგებლო ფუნქცია 24 საათიანი სასწრაფო ვეტერინარული დახმარების აღმოჩენაა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

38,000

თანამონაწილეობა

30,000

პროექტის ჯამური თანხა

68,000