სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება

გრანტის გაცემის წელი

2010

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება

სოციალური საწარმოს სახელი

ლედი X

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

ოჯახური ძალადობიდან მცირე ბიზნესამდე

საწარმოს არსი

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

9,492

თანამონაწილეობა

1,085

საკონტრაქტო თანხა

10,577