სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

საქართველოს კარიტასი

გრანტის გაცემის წელი

2018 წელი

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ საქართველოს კარიტასი

სოციალური საწარმოს სახელი

თლილი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

ახალი შესაძლებლობა უკეთესი მომავლისათვის

საწარმოს არსი

ახალგაზრდა პრობაციონერების და კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების გაძლიერება და რესოციალიზაცია, ღირსეულ დასაქმებისა და პროფესიული უნარების განვითარების გზით. ევროსტანდარტების მიხედვით სერტიფიცირებულ ლაქ-საღებავების და მეორადი ხისგან დამზადებული სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები, ავეჯი და სახლის დეკორატიულ ინვენტარი.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

43,519

თანამონაწილეობა

7,865

საკონტრაქტო თანხა

51,384