სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ქალთა კავშირი "რეა"

გრანტის გაცემის წელი

2015

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ქალთა კავშირი "რეა"

სოციალური საწარმოს სახელი

რეა

დონორი

BROT

პროექტის სახელი

სოციალური მეწარმეობა ასპინძაში შშმ პირების მონაწილეობით - პირველი ნაბიჯები "ასპინძაში".

საწარმოს არსი

"რეას" ასპინძის საინტეგრაციო ცენტრის ბაზაზე ჩირის და შოკოლადის წარმოების შექმნა, რომელიც საშუალებას იძლევა ძირითადად ინტელექტუალური შეზღუდულობის მქონე ბენეფიციარების და მათი სოციალურად დაუცველი მშობლების დასაქმებას.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

12,000

თანამონაწილეობა

7,900

საკონტრაქტო თანხა

19,900