სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

სათემო კავშირი "ჰერეთი"

გრანტის გაცემის წელი

2010

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

სათემო კავშირი "ჰერეთი"

სოციალური საწარმოს სახელი

ჰერეთისკარი

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

ჰერეთისკარი

საწარმოს არსი

სოფელში არსებული  სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მექანიზაციის სერვისის შეთავაზების გზით ორგანიზაციისათვის სახსრების გაჩენა შემდგომი საქმიანობების გაგრძელებისათვის, საბავშო ბაღის აღსაზრდელთა ნაწილობრივ  დაფინანსება. მარტოხელა მოხუცებისთვის საჭირო მედიკამენტების შეძენა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

9,680

თანამონაწილეობა

750

საკონტრაქტო თანხა

10,430