სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ფართოპროფილიანი სასწავლო ცენტრი გუმბათი

გრანტის გაცემის წელი

2017

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ “ფართოპროფილიანი სასწავლო ცენტრი გუმბათი”

სოციალური საწარმოს სახელი

გუმბათი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

სასწავლო ცენტრი ,,გუმბათი“

საწარმოს არსი

წალკის რაიონში მცხოვრები, ენობრივი ბარიერის მქონე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების საზოგადოებაში ინტეგრაციას ქართული ენის პოპულარიზაციის ხელშეწყობითა და საგანმანათლებლო - კულტურული ცენტრის ფუნქციონირებით. სასწავლო ცენტრში ახალგაზრდებს ეძლევათ შესაძლებლობა დამოუკიდებლად განახორციელონ საკუთარი ინიციატივები, ჰქონდეთ წვდომა როგორც სასწავლო სახელმძღვანელოებზე, ასევე მხატვრულ ლიტერატურაზე, აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ექსკურსიებსა და სპორტულ აქტივობებში, მოემზადონ პედაგოგებთან და სხვ. გუმბათის სერვისით სარგებლობენ როგორც დამამთავრებელი კლასის, ასევე დაწყებითი კლასის მოსწავლეები სამი სხვადასხვა სოფლიდან.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

7,613

თანამონაწილეობა

769

საკონტრაქტო თანხა

8,382