სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ადამიანი მოქმედებაში

გრანტის გაცემის წელი

2017

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ,,ადამიანი მოქმედებაში’’

სოციალური საწარმოს სახელი

PIA

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

People in Action

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმოს მისიაა საზოგადოებაში ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების ინტეგრაციის ხელშეწყობა, სტიგმის დაძლევა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

19,925

თანამონაწილეობა

2,275

საკონტრაქტო თანხა

22,200