სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ კომლი თემი

კომლი

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ კომლი თემი

სოციალური საწარმოს სახელი

კომლი

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

სათემო-ახალგაზრდული სივრცე “კომლი” - თანაშექმნა

საწარმოს არსი

კომლი, ეს არის სოციალური საცხოვრებელი და სამუშაო სივრცე, რომლის მთავარი მისია არის ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თემის განვითარებას მათივე ჩართულობის უფრო მეტად გააქტიურებით. თანაშექმნა კომლის მთავარი პრინციპი, არის თანაშექმნა, სწორედ ამიტომ, კომლის შექმნაში სრულიად თემია ჩართული განათლება საგანმანათლებლო სერვისების დანერგვა და მათზე წვდომის გაზრდა სამუშაო და საცხოვრებელი სივრცე, როგორც ადგილობრივების, ასევე სტუმრების მოზიდვის მიზნით

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

38,000

თანამონაწილეობა

15,000

პროექტის ჯამური თანხა

53,000