სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ სათემო განვითარების ცენტრი აისი

კაფე აისი (თანავე)

გრანტის გაცემის წელი

2021

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ სათემო განვითარების ცენტრი აისი

სოციალური საწარმოს სახელი

კაფე აისი

დონორი

ევროკავშირი, პური მსოფლიოსთვის (BfW)

პროექტის სახელი

მეტი ძალისხმევა ახალგაზრდების განვითარებისთვის

საწარმოს არსი

საწარმოს მიზანია: ქალების და ახალგაზრდების ეკონომიკური მდგრადობის გაუმჯობესება პროფესიული უნარების განვითარებითა და შემდგომში მათ დასაქმებაზე ზრუნვით.

საკოდიტროს შექმნით სოფელში გაჩნდება სივრცე სადაც მომხმარებელი მშვიდ, კომფორტულ და თბილ გარემოში შეძლებს სხვადასხვა თანამედროვე თუ ტრადიციული საკონდიტრო ნაწარმის და ნუგბარის შეძენას/დაგემოვნებას. საწარმოში მომუშავე სტაჟიორებს საშუალება ექნებათ შეიძინონ პროფესიული უნარები შემდგომი დასაქმების მიზნით.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

49,000

თანამონაწილეობა

4,820

პროექტის ჯამური თანხა

53,820