სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ჯოყოლო XXI

გრანტის გაცემის წელი

2015

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ჯოყოლო XXI

სოციალური საწარმოს სახელი

ჯოყოლო XXI

დონორი

BROT

პროექტის სახელი

მატყლის გადამამუშავებელი საწარმოს ამუშავება და გაფართოება.

საწარმოს არსი

პანკისის ხეობაში მატყლის გადამამუშავებელი საწარმო. ჯოყოლო XXI მიზნად ისახავს მატყლზე მომუშავე ქალთა დასაქმების პირობების გაუმჯობესებას. მატყლის დამუშავება ისტორიული ხელობაა, რომელიც ნელ-ნელა მივიწყებას ეძლევა. პროექტის ფარგლებში დაარსდა სოციალური საწარმო, რომელიც აღიჭურვა მატყლის გადამამუშავებელი დანადგარით.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

8,450

თანამონაწილეობა

1,000

საკონტრაქტო თანხა

9,450