სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი

გრანტის გაცემის წელი

2010

 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი

სოციალური საწარმოს სახელი

არბო

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

ხის საწარმოს გამართვა და ამუშავება

საწარმოს არსი

საწარმოდან მიღებული შემოსავალი გახდეს ახალ პროგრამებში ინვესტირების წყარო ორგანიზაციისთვის.  დელიქვენტობის პრევენცია დელიქვენტი მოზარდების და მათი ოჯახის წევრების სწავლების გზით. დაუსაქმებელი ოჯახის წევრებისათვის ხელობის შესწავლა და საწარმოო პროცესში მათი ჩართულობა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

 

თანამონაწილეობა

 

საკონტრაქტო თანხა