სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ჯგუფი სოციალური ცვლილებებისთვის

გრანტის გაცემის წელი

2018

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ა(ა)იპ ჯგუფი სოციალური ცვლილებებისთვის

სოციალური საწარმოს სახელი

ფრილანსერი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

სოციალური საწარმო „ფრილანსერი“

საწარმოს არსი

მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია, ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შემქნა და განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია. ციფრული მომსახურება: ხელნაწერი ტექსტების გაციფრულება, ტრანსკრიპტირება, თარგმნა, გრაფიკული დიზაინი, პრეზენტაციების შექმნა და სხვა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

44,400

თანამონაწილეობა

0

საკონტრაქტო თანხა

44,400