სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის

გრანტის გაცემის წელი

2017

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის’’

სოციალური საწარმოს სახელი

თავისუფალი სივრცე

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

თავისუფალი სივრცე

საწარმოს არსი

შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას, მათი გამოწვევების ადვოკატირების, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და ინკლუზიური - მობილური სივრცის ფუნქციონირების გზით. პროექტის შედეგად ქალაქ ბათუმში შეიქმნა სოციალური კაფე, სადაც სხვადასხვა პოზიციებზე დასაქმებული არიან შშმ პირები (რაოდენობა მერყეობს 1-დან 3-მდე და დამოკიდებულია სეზონზე). კაფეში იმართება შეხვედრები, კულტურული ღონისძიებები, მუსიკალური საღამოები და სხვ. საჭიროების შემთხვევაში ღონისძიებაზე იწვევენ სურდო თარჯიმანს.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

14,680

თანამონაწილეობა

2,000

საკონტრაქტო თანხა

16,680