სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

არბო ჯგუფი

გრანტის გაცემის წელი

2018

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(აი)პ არბო ჯგუფი

სოციალური საწარმოს სახელი

არბო

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

ხის დამამუშავებელი საწარმო – სტუდიის გამართვა/ამუშავება

საწარმოს არსი

შრომის ბაზარზე ნაკლებად პრივილეგირებული მდგომარეობაში მყოფი პირების პროფესიული უნარების განვითარება, დასაქმება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ხის სათამაშოების, სათამაშო სამზარეულოების, სენსორული კედლების წარმოება; ბავშვთა გასართობი სივრცეების მოწყობა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

42,624

თანამონაწილეობა

4,650

საკონტრაქტო თანხა

47,274