სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

შპს ტენე

ტენე

გრანტის გაცემის წელი

2023 

 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

შპს ტენე

სოციალური საწარმოს სახელი

ტენე

 

დონორი

ევროკავშირი და ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში (DGNEAR) / გავლენის ფონდი "აქციო"

 

პროექტის სახელი

მწვანე მომავალი

 

საწარმოს არსი

„ტენეს“ მისია გარემოს პლასტმასით დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა და გარემოსდაცვით საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაა.

ტენე პირველი ქართული USB სატენის ეკომეგობრული წარმოებაა, რომელიც წარმოების პროცესში ერთჯერადი მოხმარების მეორად პლასტმასას იყენებს.

USB კაბელების წარმოებასთან ერთად, ტენე მუდმივად მუშაობს გარემოს დაცვის ხელშემწყობი ინოვაციური პროდუქტების განვითარებაზე, როგორებიცაა მაგალითად, ჭიქების კოლექტორი, ბოთლის უკუვენდინგ აპარატი და სხვა.

 

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

112,200

თანამონაწილეობა

187,208

პროექტის ჯამური თანხა

299,408