სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია

გრანტის გაცემის წელი

2012 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია

სოციალური საწარმოს სახელი

მშობელთა სახლი

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

ბავშვთა სახლის მდგრადი ფუნქციონირება.

საწარმოს არსი

გააუმჯობესდეს ლეიკემიითა და სხვა ონკო-ჰემატოლოგიური დავადებებით დაავადებული პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების ცხოვრების ხარისხი.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

11,999

თანამონაწილეობა

4,060

საკონტრაქტო თანხა

16,059