სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მზიანი

გრანტის გაცემის წელი

2016

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ მზიანი

სოციალური საწარმოს სახელი

მზიურის სოციალური კაფე

დონორი

BROT

პროექტის სახელი

ახალი მზიური

საწარმოს არსი

სოციალურ-ინკლუზიური გარემოს შექმნა, ხალხის დაკავშირება, პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო შეგნების ამაღლება. "მზიურის" ტერიტორიაზე განახლებული კაფესა და ამფითეატრის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ადაპტირება, პანდუსების, მოაჯირების, უსინათლოთა სანიშნეების, სმენის არ მქონეთათვის სპეციალური ნიშნების, ბრაილის შრიფტით მენიუს დამზადება და ერთ-ერთი თანამშრომლის ჟესტური ენის გადამზადება კაფე მზიურში.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

7,000

თანამონაწილეობა

0

საკონტრაქტო თანხა

7,000