სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ფონდი "აფხაზინტერკონტი"

გრანტის გაცემის წელი

2012

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ფონდი "აფხაზინტერკონტი"

სოციალური საწარმოს სახელი

აგროდილერი

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

იმერეთის რეგიონში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის შესაძლებლობების განვითარება, თვითდასაქმებასა და სოციალურ-ეკონომიკურ ინტეგრაციაში ხელშეწყობა.

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმოს საშუალებით შეჭირებული მოსახლეობის დასაქმება, მათთვის საკუთარი მცირე სასათბურეების მოწყობა, სოციალურ-ეკონომიკურ ინტეგრაციაში და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში ხელშეწყობა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

9,510

თანამონაწილეობა

2,000

საკონტრაქტო თანხა

11,510