სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია

გრანტის გაცემის წელი

2016

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ “საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია”

სოციალური საწარმოს სახელი

ცისარტყელა

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

ყველა ბავშვის პოტენციალის სრულად გამოვლენის შესაძლებლობა

საწარმოს არსი

თელავის, ყვარელის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ბავშვების განვითარების შეფერხების დროულ გამოვლენას და შესაბამის ინტერვენციას, ბავშვზე ზრუნვის სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით და მშობლების ჩართულობის ზრდით. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მრავალფეროვანი მომსახურების მიმწოდებელი სოციალური საწარმო „ცისარტყელა“. საწარმომ ბიზნეს სექტორისა და ადგილობრივი თვითმართველობის დახმარებით შეძლო რეგიონის სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მიეწოდებინა უფასო სერვისები. სოციალური საწარმოს მიმდინარე პროგრამებით და მრავალმხრივი მუშაობით რეგიონში განხორციელდა 500-ზე მეტი ბავშვის სკრინინგი და მათი საჭიროებების გამოვლენა, ამჟამად საწარმოს სერვისებით რეგულარულად სარგებლობს 50-მდე ბენეფიციარი.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

18,653

თანამონაწილეობა

16,300

საკონტრაქტო თანხა

34,953