სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ეთიკფინანსი

გრანტის გაცემის წელი

2015

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ეთიკფინანსი

სოციალური საწარმოს სახელი

სობისის ახალგაზრდული კოოპერატივი

დონორი

BROT

პროექტის სახელი

ქვემო სობისის სოციალური საწარმოს ასორტიმენტის გაზრდა და წარმოების სეზონის გახანგრძლივება.

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმო „სობისის ახალგაზრდული კოოპერატივი“ შეიქმნა 2012 წელს ა(ა)იპ „ეთიკფინანსი“-ს მიერ გორის რაიონის სოფელ სობისში. სოფელი მდებარეობს რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარედ. სოციალური საწარმო წარმოადგენს ნატურალური წვენების მინი საწარმოს. საწარმოში მზადდება 100% ნატურალური პეოდუქცია. ასევე, სოციალლური საწარმოს ტერიტორიაზე გამოყოფილია სივრცე სხვადასხვა სახის ტრენინგებისა და კურსების ჩასატარებლადაც. საწარმოს უმთავრეს მისიას წარმოადგენს - კონფლიქტის ზონის მიმდებარე სოფელ ქვემო სობისში ახალგაზდების და ქალბატონების დასაქმება. მათთვის მეწარმის უნარ-ჩვევების გამომუშავება. ასევე, სოფლიდან ქალაქად მიგრაციის შეჩერების ხელშეწყობა.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

7,000

თანამონაწილეობა

2,524

საკონტრაქტო თანხა

9,524