სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ხევსურეთი და თემი

გრანტის გაცემის წელი

2017

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ „ხევსურეთი და თემი“

სოციალური საწარმოს სახელი

ჩირდილი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

ტურიზმის ცენტრი - ხევსურეთი

საწარმოს არსი

„ტურიზმის ცენტრი - ხევსურეთი“ - სოციალური საწარმო ხევსურეთში მისია არის ბარისახოს თემში შეიქმნას სივრცე რომელიც იქნება ააიპ „ხევსურეთის საკუთრებაში“ და ის იქნება ერთი მხრივ ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის შეკრების ადგილი, ტრენინგების და არაფორმალური განათლების სივრცე, ადგილობრივი მოსახლეობა პირდაპირ და ირიბად მიიღებენ ფინანსურ სარგებელს, და ჩამოსული სტუმრები ქართველი თუ უცხოელ ტურისტს და ტურისტულ ჯგუფებს დააკმაყოფილებს კვებით და ღონისძიებების მოწყობით.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

23,793

თანამონაწილეობა

5,450

საკონტრაქტო თანხა

29,243