სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევის ცენტრი

ლიმენა

გრანტის გაცემის წელი

2023 

 

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევის ცენტრი

 

სოციალური საწარმოს სახელი

ლიმენა

 

დონორი

ევროკავშირი 

 

პროექტის სახელი

„მულტიფუნქციური ცენტრი ფოთში - ლიმენა“

 

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმოს მისიაა ქალაქ ფოთში სამოქალაქო აქტივიზმის განვითარების ხელშეწყობა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება. შედეგად, მოსახლეობის სამოქალაქო აქტიურობისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის გაძლიერება, არაფორმალური განათლების გზით;

ასევე, კულტურული თვითგამოხატვის ხელშეწყობა, შემოქმედებითი უნარების განვითარებისა და სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელთა ინფორმირებისა და სოციალიზაციის გზით.

 

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

38,000

თანამონაწილეობა

2500

პროექტის ჯამური თანხა

40,500