სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება

ლურჯი ალავერდი

გრანტის გაცემის წელი

2021

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება

სოციალური საწარმოს სახელი

ლურჯი ალავერდი

დონორი

ევროკავშირი (EU), პური მსოფლიოსთვის (BfW)

პროექტის სახელი

მრავალფეროვანი ტურისტული სერვისები

საწარმოს არსი

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, კერძოდ: 18 - 30 წლის ახალგაზრდების, 30 - 60+ წლის ზრდასრული ქალბატონების, სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებული მცირეშემოსავლიანი ახალგაზრდა და ზრდასრული ფერმერების, ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, დასაქმების, სწავლების და გადამზადების გზით. სოციალური საწარმოს ფარგლებში განვითარდება სტუმარ მასპინძლობის სექტორის მიმართულება. მოხდება ადგილობრივი სოციალურად დაუცველი ჯგუფების წარმომადგენლების დასაქმება. საწარმოში დაინერგება სტაჟირების მოდელი, სწავლება-გადამზადების გზით ხელი შეეწყობა ახალგაზრდებში კონკურენტული უნარების განვითარებას და შემდგომ მოხდება მათი დაკავშირება პოტენციურ დამსაქმებლებთან.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

49,000

თანამონაწილეობა

2,591

პროექტის ჯამური თანხა

51,591