სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

მშობელთა ხიდი

გრანტის გაცემის წელი

2016

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ,,მშობელთა ხიდი”

სოციალური საწარმოს სახელი

მუსთერაპიის ცენტრი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

ხელმისაწვდომი მუსთერაპია

საწარმოს არსი

საქართველოში შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას, ალტერნატიული და ინოვაციური ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სერვისის - მუსთერაპიის განვითარების გზით, რომელიც ხელს უწყობს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებას სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენლებში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა საქართველოში პირველი მუსთერაპიული ცენტრი. ცენტრი მომხმარებელს სთავაზობს თერაპიულ ინტერვენციას, რომელიც მოიცავს აუცილებელ მუსთერაპიას, და დამატებით მომსახურებებს ინდივიდუალური საჭიროებებიდან გამომდინარე. მუსთერაპიის სარგებლობა ნაჩვენებია ყველა კატეგორიის მქონე ადამიანებისათვის: გონებრივი, მხედველობის, სმენის და მეტყველების დარღვევების შემთხვევაში. ფიზიკური შეზღუდვის, აუტისტური სპექტრის, ყურადღების დეფიციტის მქონე ბავშვებისა (ADHD) და მოზრდილებისთვის, მრავლობითი შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის და ასევე სხვადასხვა დაავადებათა დროული პრევენციისათვის.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

15,346

თანამონაწილეობა

1,345

საკონტრაქტო თანხა

16,691