სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

კავშირი "ინვალიდი, ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება"

გრანტის გაცემის წელი

2010

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

კავშირი "ინვალიდი, ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება"

სოციალური საწარმოს სახელი

მწვანე სახლი

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

მწვანე სახლი

საწარმოს არსი

სოციალური საწარმოს იდეა გულისხმობს მცირე სასათბურე მეურნების მოწყობას დიდი ლილოს ტერიტორიაზე შპს `გრინსერვისთან~ ერთად. იგულისხმება 200კვ.მ. სათბურის მოწყობა ავტონომიური გათბობისა და სარწყავის სისტემებით, სადაც გამოყვანილი იქნება დეკორატიული ყვავილების (პეტუნია, ბეგონია, ტაგეტესი, იმპეტიენსი, ვიოლა, პრიმულა) ჩითილები.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

11,952

თანამონაწილეობა

6,785

საკონტრაქტო თანხა

18,737