სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ინვალიდთა ინტეგრაციისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია ჰანგი

გრანტის გაცემის წელი

2016

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ „ინვალიდთა ინტეგრაციისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია ჰანგი”

სოციალური საწარმოს სახელი

ჰანგი

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

ჰანგი

საწარმოს არსი

სამეგრელოს რეგიონში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და დასაქმების ბაზარზე მათ ინტეგრაციის ხელშეწყობას, პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით და სოციალური საწარმოს განვითარებით. პროექტის ფარგლებში ქ. ზუგდიდში, გაფართოვდა და სრული დატვირთვით დაიწყო ფუნქციონირება სამკერვალო „ჰანგმა“. სამკერვალოში იკერება და იქარგება მრავალფეროვანი ფორმები სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებისთვის. საწარმო ასევე მუშაობს ინდივიდუალურ შეკვეთებსა და საცალო გაყიდვებზე. საწარმოს ფუნქციონირებით მუდმივი დასაქმების შესაძლებლობა მიეცა 3 ადგილობრივ შშმ პირს.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

15,000

თანამონაწილეობა

0

საკონტრაქტო თანხა

15,000