სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ ფონდი აფხაზინტერკონტი

ა(ა)იპ ფონდი აფხაზინტერკონტი

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ფონდი აფხაზინტერკონტი

სოციალური საწარმოს სახელი

აგამა

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

"ორგანიზაციის  სოციალური საწარმოს მდგრადი განვითარება,   მარწყვის  რემონტატული ჯიშების    წარმოება - გადამუშავება,   განახლებადი  ელექტრო ენერგიის გამოყენებით".

საწარმოს არსი

იმერეთის რეგიონში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული იძულებით გადაადგილებული პირების დასაქმების ხელშეწყობა და თანამედროვე ტექნლოგიების გამოყენებით სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება და გადამუშავება.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

21,845

თანამონაწილეობა

3,418

პროექტის ჯამური თანხა

25,263