სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

კავშირი საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო

გრანტის გაცემის წელი

2018

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ კავშირი საერთო - სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო

სოციალური საწარმოს სახელი

კიბორჩხალების ფერმა #1

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

კიბორჩხალების ფერმა #1

საწარმოს არსი

სოციუმში კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოქალაქეების ეფექტური სოციალური და ეკონომიკური რეინტეგრაცია, მათთვის საჭირო უნარების განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. ინოვაციური და პირველი კიბორჩხალების ფერმა სქართველოში, აქვს პოტენციალი აწარმოოს დაახლოებით 15,000 ერთეული კიბორჩხალა და მოამარაგოს კვების ინდუსტრიის ქართული ბაზარი.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

42,840

თანამონაწილეობა

5,600

საკონტრაქტო თანხა

48,440