სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

ა(ა)იპ ქველი საქმე

რედო

გრანტის გაცემის წელი

2022

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ ქველი საქმე

სოციალური საწარმოს სახელი

რედო

დონორი

ევროკავშირი

პროექტის სახელი

"ბიზნესინტეგრაცია და მრავალფუნქციური წარმოება"

საწარმოს არსი

ორგანიზაციის მისიაა კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რეინტეგრაცია და საზოგადოებაში რესოციალიზაცია, მათი ოჯახების თანადგომა და მხარდაჭერა.  ხოლო სოციალური საწარმოს მისიაა ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი თემა ერთმანეთს დავუკავშიროთ, ვაწარმოოთ მაღალი ხარისხის ფილები და მოსაპირკეთებელი მასალა, რომელიც გამოირჩევა მრავაფეროვანებით. დავასაქმოთ ადამიანები, რომლებსაც დამკვიდრებული მავნე სტერეოტიპების გამო უჭირთ დასაქმება და საზოგადოებაში ინტეგრირება. შევქმნათ წარმატებული მაგალითები.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

41,481

თანამონაწილეობა

22,148

პროექტის ჯამური თანხა

63,629