სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

კასპის შშმ პირთა კავშირი

გრანტის გაცემის წელი

2018

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

ა(ა)იპ კასპის შშმ პირთა კავშირი

სოციალური საწარმოს სახელი

წნული

დონორი

ევროკავშირი (EU), BROT

პროექტის სახელი

სოციალური საწარმო - წნული

საწარმოს არსი

შიდა ქართლის რეგიონში სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჯგუფების კეთილდღეობის უზრუნველყოფა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების გზით. ბუნებრივად მოპოვებული რესურსისგან (წნელი) და მეტალის მასალისგან დამზადებული არქაული ტიპის აქსესუარები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ინტერიერისა და ექსტერიერის დეკორატიული ავეჯი.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

44,908

თანამონაწილეობა

0

საკონტრაქტო თანხა

44,908