სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამა

img-bg

აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"

გრანტის გაცემის წელი

2013

გრანტის მიმღები იურიდიული პირი

აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"

სოციალური საწარმოს სახელი

სტუდია ჰერა

დონორი

ფონდი EED

პროექტის სახელი

სტუდია "ჰერა" და თანამედროვე ბაზარი.

საწარმოს არსი

ორგანიზაციის შემოსავლის გაზრდის მიზნით სამიზნე სეგმენტის გამრავალფეროვნება და მთზე მორგებული მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება.

CSRDG-ის მიერ გაცემული დაფინანსება

1,500

თანამონაწილეობა

0

საკონტრაქტო თანხა

1,500